Xuân Đất Khách

Từ Đà Thành

Hơi Xuân thoang thoảng ở ngoài sân
Thắm thoát mà Xuân đã đến gần
Thương Mẹ thường hoài nồi bánh tét
Nhớ quê nhớ mãi tiếng chuông ngân
Lòng vui đất khách chan hoà Tết
Dạ khổ quê nhà ráo cạn Xuân
Hăm chín năm dài non nước đoạ
Nhìn Xuân sao dạ mãi tần ngần

Từ Đà Thành
(01/03/04)

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button