ĐÊM THỨC TỈNH

1

Nghênh đón mừng Xuân – chén rượu tiên

Ta nghe chuông vọng – thoảng chùa bên

Đêm khuya thanh vắng làn sương mỏng

Cảnh vật mơ màng trăng ngửa nghiêng

Tiếng mỏ - câu kinh - tràng Bát nhã

Cỏ cây hoa lá lắng như thiền

Tưởng như vạn vật đang say ngủ

Ai biết côn trùng – cũng tịnh yên

 

2

Nếu biết vô thường khắp mọi nơi

Đời ta lơ lững giống mây trôi

Ta bà thế giới - toàn không sắc

Vạn vật con người – cũng dứt hơi..!

Nhân loại đắm chìm theo nghiệp chướng

Hồi chuông - cảnh tỉnh - vọng liên hồi

Ta nghe - ta hướng Từ - tâm nguyện

Cho dẫu thân ta – chỉ bụi thôi

 

VÔ TÌNH

(Houston - Một đêm Xuân Ất Dậu 2005)


 

Back to Top