Vài hàng tiểu sử cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long, Quản xứ Giáo xứ Trà Kiệu kiêm Hạt Trưởng Hạt Hội An.

Nguyễn Trường Thăng

Cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long sinh ngày 25 tháng 1 năm 1953. Cha là ông Anphongsô Nguyễn Chí Phúc. Mẹ là bà Têrêxa Phạm thị Hảo. Anh ruột ngài, cũng là linh mục thuộc Giáo phận Ðà Nẵng, đó là cha Giuse Nguyễn Trí Dũng, coi sóc Giáo xứ Lệ Sơn hiện nay.

Cha vào học tại Tiểu chủng viện Thánh Gioan, Ðà Nẵng từ năm 1965 đến 1972. Ðại chủng viện Hoà Bình, Hoà Khánh, từ năm 1972- 1975. Sau một thời gian vất vã khi nơi nầy lúc nơi khác từ năm 1975 – 1978. Ngài đã chịu chức linh mục ngày 27 tháng 12 năm 1990, tại Ðà Nẵng, do tay Ðức cha Phanxicô Nguyễn Quang Sách.

Từ 1991 đền 1994, Ngài làm phó xứ Tam Kỳ. Từ tháng 8- 1994 đến tháng 7 năm 1998, du học Paris, chuyên về Giáo Luật. Ngày 19- 12-1998 Ngài về coi sóc giáo xứ Hà Lam. Ngày 29 tháng 10 năm 2000, chính thức nhận chức Quản xứ Trà Kiệu, kiêm Hạt Trưởng Hạt Hội An.

Related Articles

Back to top button