TRƯỜNG SAO MAI

Phan Xuân Sinh

Tổng Khai Giảng 1959

1959: Từ đệ thất đến đệ tam
1960: Từ đệ thất đến đệ nhị
1961: Từ đệ thất đến đệ nhất

(Các lớp tiểu học bắt đầu 1958)

Hiệu Trưởng sáng lập: Linh Mục LÊ VĂN ẤN
Ðại diện Hiệu Trưởng: Linh Mục VŨ NHƯ HUỲNH
Giám Ðốc: Giáo Sư PHẠM NGỌC VINH (tức Hoàng Vinh)
Tổng Giám Thị: Linh Mục THUẦN

Giáo sư:

Phùng văn Bộ
Trương Thị Thúy
Nguyễn Ngọc Rao
Vĩnh Linh
Lê Văn Nghĩa
Hồ Sĩ Hùng
Lâm Sĩ Hồng
Lê Chương
Thái Tú Binh
Nguyễn Tàu
Nguyễn Thanh Kim
Lê văn Hưng
Lưu Như Hải
Lê Thăng
Nguyễn Văn Hương

…………..

Ðịa điểm: Trường Sao Mai tọa lạc tại góc đường Ðộc Lập (cổng chính) và Lê Ðình Dương (cổng sau). Trường có một dãy lầu ba tầng (dành cho trung học). Dãy nhà trệt (dành cho tiểu học).

Trong nước trước đây, các giáo sư hoạt động văn nghệ: Lê Chương, Lê văn Nghĩa, Lưu Như Hải.

Tại Hải Ngoại có rất nhiều anh chị em hoạt động văn nghệ trong đó có Phan Xuân Sinh (thơ) Hoa Kỳ, Hoàng Nga (văn) Thụy Ðiễn.

(Sẽ bổ túc sau)

Phan Xuân Sinh (ghi)

Back to top button