Trung Hậu

Trung Hậu

Giấc Đá, thơ Trung Hậu, đăng ở Tuổi Ngọc những năm 70.
Trung học Phan Chu Trinh dạo đó, lớp của thầy dạy Việt Văn Trần Xuân Mai có những tay cự phách,
như Thường Quán, Nguyên Chương Lý Văn Chương sau này, Phù Chí Phát, Lê Đỡ… trước đó…
Tưởng làm chơi nào ngờ Trung Hậu dám chủ trương tạp chí Dấn Thân ở Denver những ngày chân ướt chân ráo qua Mỹ. Thường Quán cho xuất bản Ngoài Giấc Ngủ, thơ, Văn Nghệ phát hành. Nguyên Chương Lý Văn Chương cầm đàn nói nhỏ “bây giờ người ta nói chuyện đổi thay mắt môi”.
Bài thơ này có người nhớ hơn ba mươi năm… [Nguyễn Cần Diệu]

 

giấc đá

 

ru em ngủ giấc đá vàng
buồn anh gió chạy trên hàng cây nghiêng
ru em một nửa giấc tiên
chiều nghiêng rũ lá vàng bên hiên chờ
buồn anh mây tím giăng mơ
cỏ ôm đất lạnh cây trơ bóng sầu
em qua tình ướt mưa ngâu
xôn xao sóng vỗ chân cầu xanh rêu

Trung Hậu

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button