Trãng Bom tháng tư, 75

Nghỉ chân tạm Trãng Bom này
Rừng đất đỏ chiều bụi bay mịt mù
Đêm về cây lá âm u
Ngọn đèn rẫy sáng-tối-mù-ma trơi
Gối nón sắt khuya nhìn trời
Nhìn đom đóm lượn vẽ đời vu vơ
Chiến trận xa nỗi đợi chờ
Và em ở lại bụi mờ chân mây

NNA, April 20th, 2005

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button