Trãng Bom tháng tư, 75

Nguyễn Nam An

Wednesday, April 20th, 2005
Nghỉ chân tạm Trãng Bom này
Rừng đất đỏ chiều bụi bay mịt mù
Đêm về cây lá âm u
Ngọn đèn rẫy sáng-tối-mù-ma trơi
Gối nón sắt khuya nhìn trời
Nhìn đom đóm lượn vẽ đời vu vơ
Chiến trận xa nỗi đợi chờ
Và em ở lại bụi mờ chân mây

NNA

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button