Trần Thị Hà Thân

Trần Thị Hà Thân

Nhạc Mai Đức Vinh
Lời An Phú Vang
Giọng ca Mỹ Ngọc

…Anh gọi em Trần Thị Hà Thân
Sông một nhánh buồn không hỡi Hạnh

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button