Trần Gia Phụng

Tên thật Trần Gia Phụng. Sinh năm 1942 tại Duy Xuyên Quảng Nam (con trai nhà thơ Trần Gia Thoại). Tốt nghiệp Ðại Học Sư Phạm Huế khoa sử địa năm 1965. Cựu Giáo sư trung học Phan Châu Trinh ÐàNẵng, Ðịnh cư tại Toronto Canada từ 1995
Tác phẩm đã xuất bản:

Giáo Khoa Sử Ðịa lớp 12 và Trắc Nghiệm (viết chung, Trường Thi Sàigòn xuất bản )
Trung Kỳ Dân Biến năm 1908 (Non Nước Toronto ,1996)
Những Câu Chuyện Việt Sử (Non Nước, Toronto, 1997)
Những Cuộc Ðảo Chánh Cung Ðình Việt Nam (Non Nước, Toronto, 1998)
Những Câu Chuyện Việt Sử (tập 2) 1999
Sẽ xuất bản:

Những Vụ Án Việt Sử

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button