Tôn Giáo & Tin Ngưỡng

NHIỀU CHUYỆN VỚI NHAU

4. Thủ bút của linh mục Quản Xứ Trà Kiệu gởi bà con: 5. Tổng kết ý xin lễ: Ðây…

Read More »

Linh Mục Anphongso Nguyễn Hữu Long

Trung Tâm Internet xuQuang.com từ hải ngoại xin kính mừng Linh Mục Anphongso Nguyễn Hữu Long vừa nhận chức vụ…

Read More »

Ðôi dòng tiểu sử Ðức Tân Giám Mục Giáo Phận Ðà Nẵng

Ðức cha Phaolô Lê Bảo Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh tức Phao lô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh chọn thánh Phaolô Lê…

Read More »

Vài hàng tiểu sử cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long, Quản xứ Giáo xứ Trà Kiệu kiêm Hạt Trưởng Hạt Hội An.

Cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long sinh ngày 25 tháng 1 năm 1953. Cha là ông Anphongsô Nguyễn Chí Phúc. Mẹ…

Read More »

Tập tin đức mẹ Trà Kiệu

  Những chuẩn bị “Tiền Ðại Hội” 31-5-2001: Cha xứ Nguyễn Hữu Long cho hay: * Nhà Thờ Núi vừa thay cây…

Read More »
Back to top button