TÌNH THƠ NGUYỄN NAM AN

HOÀNG XUÂN SƠN

làm thơ bất cứ ở đâu
nên thơ cuộc sống
sắc mầu nam an
tình thơ
buộc ở chỗ ràng
trói nhau lạc thú
mơ màng cuộc chia
làm thơ làm thơ
ô kìa !
không thơ . hết thở
bộn bề nhân gian
quần phương thơm một mối nàng
tìm nơi đơn bạc
sắp hàng mộng mơ
ghé phú vang
dương nỗ chờ
làm thơ
mải miết làm thơ
trọn tình .

HOÀNG XUÂN SƠN
tháng tám không bốn

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button