Thương tiếc

Chúng tôi vô cùng đau xót nhận được tin trể

Giáo Sư Tăng Kim Lân
(1923 – 2002)
Cựu Giáo Sư Trung Học Phan Châu Trinh Ðà Nẵng
đã tạ thế ngày 23 tháng 3 năm 2002
tại Warrenville Il, Hoa Kỳ, Hưởng thọ 79 tuổi

Xin thành kính chia buồn cùng Gia Ðình cố Giáo Sư và
cầu nguyện hương linh cố Giáo Sư được yên nghĩ trong cõi vĩnh hằng

Cựu Giáo Sư và Nhân Viên Trung Học Phan Châu Trinh tại hải ngoại
Cựu Học Sinh Trung Học Phan Châu Trinh tại hải ngoại
Ban Ðiều Hành xuQuang.com

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button