Thơ hăm doa

Hoàng Lộc

Em thất đức một lần yêu giỡn mặt
Bãi thu khô rụng trái nhớ xanh dờn
Khi quyết chí đi truy tìm chứng tích
Bữa nổi sùng anh kiện chết em luôn

Có lắm thứ chẳng cần chi phỉnh gạt
Như câu thơ thơm lựng những ân tình
Cánh hoa tím trang thư nào em ép
(Gửi cho nhiều chỉ bầm dập đời anh)

Và lắm thứ rất cần anh mê muội
Như môi còn bẫm máu nụ hôn xưa
Lúc quạnh quẽ anh giật mình tự hỏi
Em không yêu sao lại biết yêu đùa

Sao lại cứ nuốt lời rồi hóa ngọng
Cứ hẹn gần rồi vẫy vẫy lìa xa
Anh tức tối trong sợi tình thắt họng
Liệu hồn em – em có bữa ra tòa…!!!

Hoàng Lộc

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button