Theo Em Lên Chùa

Phan Xuân Sinh

ta là kẽ hay nói năng bá láp
nên đôi khi em cũng ngại ngùng
em bảo ta lên chùa lạy Phật
thành tâm cho giải bớt kiết hung
ta tắm gội ăn chay nằm đất
cũng chắp tay cúng vái tứ phương
Ðường Tăng chắc khi xưa cũng vậy
nên lòng ta thanh thoát vô cùng
ta cũng có đôi ba ngày tịnh khẩu
bởi vì em tụng mãi những trang kinh
để nhắc ta bao điều lầm lỗi
Phật lòng ta tự khắc hiển linh
ta mới hay đến chùa cũng chẳng khó
mà sao có người tâm vẫn rối mù
tiền kiếp ta chắc là bồ tát
nên bây giờ ta ngồi giữa đường tu
theo em đến chùa, Phật trên bàn cũng ngượng
y bát em truyền như một quyền uy
em đã thuần một thứ trâu bất trị
mũi ta đây em xỏ lỗ kéo đi
Phan Xuân Sinh

Back to top button