tháng 5 móc dính tháng 4

Nguyễn Nam An

By Nam-Quyên


Trong nhà có ba đi lính
Chết!
Trong nhà có con đi lính
Chạy!

Mộ trong nghĩa trang
trước 1975 còn vậy
Tên Lê Văn V.
Vị Quốc Vong Thân

Mộ trong nghĩa trang
sau năm 1975
Cũng chạy!
Xác ba về gò Cà
nằm ngó quê hương

Mẹ và các em sống
Không còn chỗ để nương
Trong thành phố này…
Ba đừng buồn vận nước

Cha mẹ có con
Thằng con khiếp nhược
Đã bao lâu rồi lo chuyện gì đâu!

Nguyễn Nam An
1 tháng 5, 04

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button