sinh nhật võ minh trung

Nhậu xỉn bạn hiền chiều nghiêng nắng tắt
Chắc ngày mai, cuối đời còn gặp
Hai đường cây song song nhìn nhau đau con mắt
Phố có đèn vàng thở dài thuở tình nhạt bóng nhau
Mặc kệ cứ vui dầu đêm mưa hiu hắt
Dầu ngày bị còng, đời muốn đóng cửa, ngủ yên
Tôi vẫn là tôi cuối ngày phương bắc
Người vẫn là người lòng của biển, vô biên
Sinh nhật hát nghêu ngao, hát thều thào, trung thuở nhỏ
Kara [đẩy ưu phiền, ngày mai sẽ] oke
Sinh nhật, vui em, phố bình yên đứng ngó
Cạn một chai đi, lối hạnh phúc vẫn về

NNA
3 tháng 6, 1995

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button