Trãng Bom tháng tư, 75

April 20th, 2005

trangbom

Nghỉ chân tạm Trãng Bom này
Rừng đất đỏ chiều bụi bay mịt mù
Đêm về cây lá âm u
Ngọn đèn rẫy sáng-tối-mù-ma trơi
Gối nón sắt khuya nhìn trời
Nhìn đom đóm lượn vẽ đời vu vơ
Chiến trận xa nỗi đợi chờ
Và em ở lại bụi mờ chân mây

NNA

Hello world!

April 16th, 2005

Góc nhỏ của An và bạn bè.

Mở cửa từ 6 giờ sáng đến 12 giờ khuya. Dùng Unicode

Trân trọng kính mời
An Phú Vang