Phước Tuy 4, 75

Thôi nhờ chào nhé Phước Tuy
Hẹn ngày trở lại mong gì mai sau
Đường xa đất đỏ một màu
Ngã ba chợ Mới cúi đầu đạn bay
Về đây rồi lại bỏ đây
Bồ câu trên tháp phố bày thịt da
Cưu mang tôi hỡi quê nhà
Về đâu cũng thấy lệ nhòa Việt Nam
Tháng tư món nợ da vàng
Dân tôi trả nốt bàng hoàng xuôi nam

NNA

Back to top button