Những Xúc Tác Thời Đại

Nguyễn Hữu Hoạt

Bất cứ mọi chuyển động chính trị nào trong lịch sư? đều có sự tiếp nhận cũng như ảnh hưởng trực tiếp qua quá trình đấu tranh của dân tộc. Bất cứ chuyển động cách mạng nào cũng tuỳ thuộc vào nhu cầu và ước vọng chung của dân tộc chịu ảnh hưởng qua sự tiến hóa của loài ngườị Bất cứ cuộc đấu tranh nào cho dù thê? hiện dưới hình thức bạo động hay bất bạo động đều được bắt nguồn từ áp chế gây rạ Điều hiển nhiên hơn nữa xúc tác của đấu tranh qua dạng hình chính trị hay cách mạng không nhất thiết phải giống nhau, nhưng mục
đích của nó có thể có cùng một phương vị và trị số tương đồng. Trị số đó được thông qua các giai đọan như: Giải phóng nô lệ, đánh đuổi ngoại xâm, tiêu diệt bọn độc tài quân phiệt, để rồi tiến đến nhu cầu thành lập một định chế chính trị dân chủ, dân hòa, dân thuận bởi ý dân và lòng trờị Giòng sử Việt chúng ta đã trãi qua các giai đọan không trong sáng do bởi bọn ngoại xâm, thực dân và độc tài quân phiệt gây nên. Tất ca? các hệ quả dân tộc khởi nguồn từ yếu tố vật chất và các thế lực manh nha tập đoàn đưa đến.

Do đó, đi tìm phương tiện trong mục đích giải thoát quan niệm sai lệch và lỗi thời có thể từ tư tưởng hay từ một ý hệ nào đó hầu ổn định những đòi hỏi trong đời sống, con người Việt phải thật sự vì quốc dân Việt. Muốn được thế chúng ta hãy rút tỉa nhìn xoáy trọng tâm vào các cuộc cách mạng dân quyền và cải tô? kinh tế tại Anh vào cuối thế kỷ 17, Pháp thế kỷ 18, Âu
Châu 19 và cận đại hơn nữa cuộc cách mạng Đông Âu cuối thể kỷ 20, họ đã chấp nhận hiểm nguy gạt bo? những mê lộ không còn thích hợp với nhu cầu dân tộc bước sang thời kỳ khai sáng (Enlightment). Nhất là Âu Châu từ các cuộc khủng hoảng sau Đệ Nhị Thế Chiến dần dần đi đến các tranh chấp ý thức hệ đã biến Âu Châu lùi về hơn cả một thế kỷ quạ Chính vì thế, những con người Âu châu mới khi nhận diện được nhu cầu dân tộc họ đã không ngần ngại biến Âu Châu trở thành khuôn mặt mới qua các xúc tác mới bằng cách chấp nhận và hội nhập một nền kinh tế vĩ mô cùng các mô thức chính trị đa dạng mới phù hợp với tiến trình phát triển. Âu châu ngày nay chủ nghĩa thực dụng không còn là một định đề nữa mà đối với họ đó là con đường duy nhất, một cuộc cách mạng hiện và thực để giải phóng Âu Châu toàn diện để có thể hội nhập vào kỷ nguyên 21.

Nhìn ở một khía cạnh khác trong nhu cầu tiến hoá, Trung Hoa hơn một thập niên qua những người cộng sản “tiến bộ” đã chuyển mình. Dĩ nhiên sự tiến bộ của Đặng Tiểu Bình khác với Hoa Quốc Phong. Vì họ Đặng đã khai thông và khai sáng một kỷ nguyên hoàn toàn mới cho người dân Trung quốc qua công thức “mèo đen/ mèo trắng= chuột”. Từ mô thức căn bản đó Trung Hoa đã chuyển hướng bước sang một nền kinh tế định hướng tư bản, nghĩa là giới thương mại được quyền làm sỡ hữu chủ nhưng chính quyền vẫn có thể kiểm soát và có quyền đóng cửa nếu nhu cầu (an ninh) cần thiết. Đây chưa phải là chính sách kinh tế thực dụng tuyệt vời, nhưng trong giai đoạn sơ khai chuyển tiếp ít ra Trung cộng ngày nay đã bước sang một dấu ngoặc mới có nhiều hứa hẹn trong thế kỷ 21.

Tất nhiên, mọi cải cách cho nhu cầu đất nước không thê? hoàn hảo hay thực thi được, nếu đại khối dân tộc không có sự kết hợp hay có sự bất đồng. Thực tế hơn nữa, kẻ thù của nghèo đói và chậm tiến được định nghĩa đồng nghĩa với kẻ thù của quân phiệt, thực
dân lẫn đế quốc. Cho nên nghèo đói và chậm tiến là một trong những nguyên nhân căn bản tạo nên sự phân hóa, để rồi cũng từ nguyên nhân phân hóa đó dần dần đi đến phân tranh, phân tranh là động lực và còn là yếu tố then chót đã đưa đẩy dân tộc ta đến chỗ chém giết lẫn nhau tranh giành lý tưởng, vay mượn thế lực từ bên ngoài, biến mình trở thành tay sai và dùng súng đạn của ngọai bang để chém giết lẫn nhaụ Đó là những lý do trong quá khứ mà dân tộc ta đã phải gánh chịu những hệ lụy đau thương ấy.

Thế nhưng, thưa rằng: quá khứ thuộc về dĩ vảng, dĩ vãng chỉ có thể là bài học cho hiện tại và rút tỉa ơ? tương laị Nhưng quá khứ không thể là chứng liệu tiếp nối vì qúa khứ thuộc về lịch sử. Lịch sử thuộc về màu xanh hay mau đỏ chúng ta tôn trọng và giữ nguyên màu sắc nguyên vẹn đó, nhưng chúng ta không thể sống với quá khứ bởi vì mặt trời phải được mọc ở hướng
đông và lặn ở hướng tâỵ Chúng ta hôm nay và các em mai sau nhìn vào ngày mai như một ước mơ, là những người đi trước chịu trách nhiệm với thế hệ mai sau về những ước mơ đầm ấm và thăng tiến cho dân tộc. Muốn được thế, ngay từ bây giờ những con người được lớn lên từ hôm qua hãy còn mang nặng với quá khứ phải thật sự có một cái nhìn viễn quang vào thực tế, rộng lượng và bao dung, cải tiến và xây dựng, hội thoại và cởi mở v.v…

Thật vậy, dân tộc không thể phân hóa vì như trên đã nói phân hóa sẽ là nguyên nhân đưa đến phân tranh và phân hóa sẽ là động lực tiếp giáo cho thế lực thực dân, quân phiệt và đế quốc. Do đó, để tránh đi những hiểm họa của dân tộc đòi hỏi chúng ta hãy tự kèm hãm các dị ứng biến chứng hay những ảo tưởng thời đại cùng nhau nghiêm chỉnh tìm kiếm con đường tốt hơn và tốt nhất để dẫn dắt dân tộc bước qua giai đoạn nghèo đói.

Vì những xúc tác chính trị ở thế kỷ 20 nên đất nước chúng ta đã chịu những lở lói tang hoang, súng đạn ngoại bang và tay sai thực dân đế quốc đã chôn vùi bao nhiêu thế hệ Việt. Là những con người Việt ở thế kỷ 21 không thể chấp nhận và cho phép lịch sử của thế kỷ 20
tái diễn trên đất nước chúng nữạ Do đó, bằng sư. bắt đầu của bao dung và cởi mở, trong niềm cảm thông chia xẻ, và cũng bằng một tấm lòng Hồng Việt xin hãy cùng nhau đốt lên ngọn nén nhỏ soi đường để dẫn dắt con em chúng ta tìm thấy tia sáng ở cuối đường hầm.

Đó là ước mơ của hôm nay và ngày mai!

Nguyễn hữu Hoạt 

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button