nhớ giang đoàn

ĐỨC PHỔ

Mấy năm đủ quen mùi lính thủy
mùi bùn non, cây đước cây tràm…
Mấy năm xuôi ngược vùng Ông Đốc
căn cứ buồn hiu giữa Nam Căn.

Đủ quen mùi rượu đế Cà Mau
xi-ngọt-xị-cay nói năng phây phả.
Đã gặp qua nhiều tay lãng tử
giữa thanh xuân dựng ngược tóc râu.

Sáng lên tàu qua kênh Cái Nháp
chiều ngược về bến quận Đầm Dơi.
Hàng dừa nước nhìn nhau ngơ ngác
núi sông buồn, thương nhớ cũng chơi vơi!

Lính xa nhà, mượn rượu nhớ khơi khơi
đêm pháo kích quen rồi, không núp.
Cô gái quê nước da màu đất
tai đeo tằm cười nói buông lơi…

Đêm thở dài trên sông Cái Lớn
tiếng dân chài kéo lưới lê thê.
Tôm cá cuồng chân không lối trốn
đám thủy lôi ngấp nghé cửa Bồ Đề.

Lên ca. Tàu uống no dầu cặn
đám lính vô tư mặc giáp dày.
(Thánh Tổ khi xưa không súng đạn
ba thước gươm đủ tỏ một râu mày!)

ĐỨC PHỔ

Back to top button