Nguyễn Ðông Giang

tên thật Nguyễn Văn Ngọc
sinh năm 1943 An Hải Quận 3 Ðà Nẵng
khóa 19 Võ bị Sĩ Quan Ðà Lạt
Hiệu trưởng trường Bồ Ðề An Hải và dạy
tại Quốc Gia Nghĩa Tử Ðà Nẵng,Trần Quý
Cáp Hội An, Khiết Tâm Vinh Sơn…
Vượt biển năm 1991.
Ðịnh cư tại Hoa Kỳ từ 1996 (San Jose)

Tác phẩm đã xuất bản :

  • Thơ Của Người Giang Hồ (Da Vàng 1969)
  • Cho Tương Lai Bắt Gặp (in chung, 1971)

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button