Nghiêu Ðề

Tên thật Nguyễn Tiếp, sinh năm 1939 tại Quảng Ngãi.  Tốt nghiệp cao đẳng mỹ thuật Gia Ðịnh; là một trong những sáng lập viên hội họa sĩ trẻ Việt Nam đồng thời là Tổng thư ký (1965). Huy chương bạc Hội họa mùa xuân 1961, thực hiện nhiều cuộc triễn lãm cá nhân tại Việt Nam và tham dự triển lãm tại nhiều quốc gia khác như nhật Bản, Pháp, Mỹ…
Ngoài hội họa, Nghiêu Ðề còn là một nhà văn, nhà thơ. Ông cùng gia đình đến Hoa Kỳ năm 1986 và mất vào ngày 09 tháng 11 năm 1998 tại San Diego USA

Arts Works

Back to top button