Nắng ơi

Tuyết Phan

Lên cao nhé!
Gởi nắng chút nhớ thương ,
Của Áng Mây Nhỏ nhoi .
Ðời là hư không!
Mộng rồi cuñg tàn theo…
Em một đời riêng mang…
Biết đến bao giờ
Ô Thước bắt cầu
Cho ta gặp lại nhau ????
Nắng ơi! Nắng ơi!
Tháng năm Sinh Nhật
Thắp nến dùm em,
Cho em muộn phiền thêm một tuổi
Nắng ơi! Nắng ơi!
Lung linh ngọn nến,
Sưởi Áng Mây buồn…
Một đời quạnh hiu…

Belgique tháng 5 lẽ 3 .

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button