[Quyên Book]
nỗi nhớ

từ đây khởi điểm t́nh ơi
từ đây là những chơi vơi nhớ người
thêm một ngày rớt nụ cười
khi đây nhớ đó tím trời mây vương

từ đây t́nh những vui buồn
từ đây t́nh những đoạn đường ngẩn ngơ 
là em môi biếng đợi chờ
như chiều em ốm những giờ hoàng hôn

tháng bảy Camarillo buồn
quanh co nỗi nhớ và thương tim này!

Trần Thị Hà Thân