[Quyn Book]
Tu Loan

Ra đi từ Tu Loan xa qu mẹ qu cha mờ khuất
Tay sng no em - vằng vặt trăng đầu non nhẫn nhục
Nhớ g Hải Vn, nhớ g Huế, Quảng Nam
Nhớ g quan san, nhớ g hng mộ ch
Ti bỏ ti đi cn lại những g

Buổi chiều tiếng ai lu lo chn đồi gnh củi
Buổi chiều thng ba đầu chốt đứng cho my
Thằng bạn chiến binh nhậu say nằm trn l
Lẫn o ngụy trang poncho thấp cho ngy

Pho giặc cho đm bay về thnh phố
Ti m sng nằm ni Ty Loan xa
Trong sương ni chờ ngy thức dậy
Vươn vai giữa bao la ngng qu nh

Vươn vai giữa bao la hỡi trăm thằng đng chốt
Ai ngy gnh củi nan qua lũng qua đồi
Ma sim chn bn khe tm hứng nước
Ngọt hương đời khi nắng lửa kh mi

Xin cho Ty Loan xin cho rừng ni
Chiều Nam , cối giặc pho nấc thang
Lẻ tẻ dăm trng nổ trn dng nước
Xao động ni rừng đm, hoang mang

Thi cho Ha Ninh, lng đau cho Đ Nẵng
C thằng no qun nn sắt đường xa

NNA