[Quyên Book]
Phước Tuy 4, 75

Thôi nhờ chào nhé Phước Tuy
Hẹn ngày trở lại mong ǵ mai sau
Đường xa đất đỏ một màu
Ngă ba chợ Mới cúi đầu đạn bay
Về đây rồi lại bỏ đây
Bồ câu trên tháp phố bày thịt da
Cưu mang tôi hỡi quê nhà
Về đâu cũng thấy lệ nḥa Việt Nam
Tháng tư món nợ da vàng
Dân tôi trả nốt bàng hoàng xuôi nam

NNA