[Quyên Book]

TRĂNG

Đêm thung lũng, trăng đợi người
sáng như vừa đủ nụ cười không dưng
giữ ḷng khỏi đụng rưng rưng
nửa câu hờn trách ngập ngừng bỏ đi
c̣n trăng với cả xuân th́
nhúng đôi mắt ướt hồ nghi vào t́nh

mạc phương đ́nh
trong LỜI RU T̀NH