[Quyên Book]
LTS
Tháng Bẩy mà nói chiện thơ tháng Tư th́ thiệt là ... lỗi thời và lạc hậu. Nhưng lhtc tui c̣n có ngoại hiệu là ôn già Ba Tri thuở trên quán nhăn răng, ủa quên, quán nhe răng cơ mà. Ôn, là ... ôn dịch, dịch ... vật. Và ôn già Ba Tri là ǵ, chẳng phải vừa già, vừa xấu, vừa cổ lỗ, vừa khó tánh và khó ưa hay sao. Chẳng thế, trong e-mail thuở đó, lhtc tui đă có cái signature như sau:
 
3TriVisit Smiley Central!
trên đời độc nhất 3Tri
vừa già vừa xấu vừa si vừa cuồngi
Vậy th́, cái ông già Ba Tri đó là tui, có chậm chạp để tháng Bẩy mới lôi thơ tháng Tư ra đọc lại th́ cũng là chiện ... thường. Ủa, mà sao tháng Tư ? Chẳng qua, dạo đó, cuối tháng Ba, thiên hạ mần thơ tháng Tư cái vụ mất nước, di tản, vượt biên...  nhiều quá. Dạo ấy, trong một dịp t́nh cờ lhtc tui được đọc một bài thơ có khác í thiên hạ, trong đó có hai câu tuy b́nh thường mà lhtc tui rất lấy làm tâm đắc - mà hổng phải chỉ riêng tui, chắc chắn tác giả cũng như những người ái mộ tác giả cũng yêu câu thơ ấy, v́ nó hổng có hoan hô, đả đảo hay than khóc ǵ ráo trọi, mà chỉ xúi người ta yêu nhau thôi :
 
"tháng ba ḿnh phải yêu đi nhé,
ngày nối tiếp ngày nhớ đừng quên"
 
lhtc tui lâu lâu lại dở ra một lần, cứ nghĩ h́nh như tác giả chỉ nhắn gởi riêng cho ḿnh, nên dạo đó đă cảm khái viết bài thơ tuy đầu đề là Tháng Tư, nhưng lại chỉ nói về cái tháng Ba rất riêng của ḿnh.
Có lẽ, một số bằng hữu sẽ chê lhtc tui sao nghèo nàn vậy, cả đời có hơn chục bài thơ t́nh th́ dường như chỉ viết đi viết lại về một t́nh yêu đă ... lên men. Đành chịu vậy, có lẽ tại ....lhtc tui nhỏ lớn vốn chỉ thích cải lương Hồ Quảng, "đời tui chỉ yêu, chỉ yêu có ... một người".   Hơn nữa, ví t́nh yêu đă lên men như rượu, há bằng hữu chẳng quên rằng tuy hổng bằng Lệnh Hồ đại hiệp, rượu ngàn chung hổng say, Lệnh Hồ Tiểu ca tui cũng là dân khoái uống rụ hay sao ?
 
Và bây giờ là tháng Bẩy, như t́nh yêu với rụ, t́nh yêu cùng tâm sự của lhtc tui măi măi vẫn i nguyên.
 
Có điều, rụ càng lên men càng ngọt ngào đằm thắm uống dễ, say dễ để dễ uống, dễ say. C̣n t́nh yêu, càng lên men th́ sao đây ? Say dễ, say khó ? Uống dễ, uống khó ? Cái này chắc phải đi hỏi ....
 
Xin gởi hàng quán bài thơ thay một lời chúc vui: TGIF.
lhtc
 
 

tháng TƯ

(có một ngày như thế, tháng BA tôi) 

 

người nhớ tháng Tư v́ buồn viễn xứ
tôi nhớ tháng Tư để tiếc tháng Ba
không tháng Tư,
tháng Ba c̣n dài hơn nữa
cho t́nh tôi ươm đủ lớn mượt mà

 

tháng Tư đến nên tháng Ba đi khỏi
cho t́nh xưa chưa kịp trổ hoa vui
đă khép kín
phong hoa ẩn nhụy
để tôi ngồi, thương quá tháng Ba ơi !

 

người sẽ hỏi,
tháng Ba có điều ǵ lạ
tôi đem theo ôm ấp cả đời
Có những lúc tôi buồn như cỏ dại
không tháng Ba xưa,
chắc hết cả phận người

 

tôi sẽ kể
chuyện tháng Ba tôi nhé
của một thời
chim hót trong lồng
của một thời quỷ sứ chơi ngang
nên sỏi đá cũng ngậm ngùi than khóc

 

trong bóng tối
đáy cùng địa ngục
theo gịng đời lạc chốn đọa đầy
và trong âm u tuyệt vọng tháng ngày
Ai đă đến,
tháng Ba t́nh thắp đầy ngọn nến

 

một ngọn nến có là bao ánh sáng
nhưng rất nhiều cho giam hăm ngục tù
c̣n hơn ngồi nguyền rủa đêm thâu
nên hồn đă trót v́ người
trổ bông từ ái

 

cầm tay ai nhẫn đeo vụng dại
có biết đâu là cột chặt đời nhau
có biết đâu là măi măi về sau
là chỉ có,
chung thân, 

một thời yêu và một đời để nhớ

 

tháng Ba nay
ngày đang cạn sạch
tôi tiêu hoang đến khánh tận tin yêu
đốt không xong  mẩu nến đă về chiều
đành làm gă tọa sơn thương thương, nhớ nhớ

 

Ai nôn nóng, nh́n tháng 3 sắp cạn
lời t́nh xa chưa ngỏ, ai trông ?
Tôi buồn bă ngó tháng Ba rơi rụng
có thắp lên, cháy lại nến hồng ?

 

crocus nở nắng vàng hiên trước
ửng một mầu tím biếc, t́nh ơi !
Ai c̣n nhớ bao giờ thuở cũ
có một ngày như thế, tháng BA tôi !
lhtc 03/2004

 

 

crocus tháng ba hiên nhà phố Núi