[Quyên Book]

ĐỌC HOÀNG LỘC – RA TÙ VỀ LẠI HỘI AN
Trăm năm chừ lỡ cuộc về
Gởi Chương, Lộc, Phổ
những tâm hồn mắc cạn


Trời mưa ray rứt lệ ṃn
em ơi đá tạc có tṛn hay chưa ?
ta về
ấp úng t́nh xưa
người trăm năm cũ
như vừa mới
ai ?
chao ơi
thiệt tội đêm dài
nghiến sâu thân thế
lạc loài thể thân
chừ
trùm cái bóng phân vân
về mô cũng đụng
chút gần
thịt xương
chiếu giường ai trả mùi hương ?
trăm thương c̣n sót
một đường chim bay
ta về
nhang khói lắt lay
thôi âm hồn nọ
vẫn ngày dương gianï
tả tơi một nắm hương vàng
cỏ xanh mồ mới
tro tàn cuộc yêu
ta như cỗ máy đứt thiều
hồn ngất lịm với trưa chiều mung lung
đêm vơi
cơi thế bập bùng
giọt trăng giọt rượu vàm sông
bến
nằm
ta về
như gợn gió âm
ở lâu vết buốt
ngực trầm tích kia
giọt mưa giọt lệ đầm đ́a
thất phu
nḥe buổi ta về
trắng
không .

Hoàng Xuân Sơn
tháng mười hai ngàn