[Quyên Book]

ĐỌC PHAN XUÂN SINH
BƠI TRÊN D̉NG NƯỚC NGƯỢC

ḍng nước nghịch
sao bơi nhanh
cứ im ỉm lội
với h́nh hài quên
phải là em
da diết
thuyền
con mắt . đóm lửa . và đêm
vụng chài
bến bờ nào
ở hoang thai
mà thăm thẳm bến
sông dài non nga
thở vi sinh
dại một tờ
chi li với ngọn trăng hờ hững
soi
tuổi thơ huyền hoặc
suối, đồi
nước . đêm ḥ vọng
đôi lời
chứa chan .


HOÀNG XUÂN SƠN
cuối tháng tám không bốn