[Quyên Book]

NHƯ CHƯA TỪNG LY BIỆT
Gửi Vũ Đ́nh Trường


Bạn đă về như một đêm xưa
Th́ thôi chăn chiếu thiếu hay thừa
Chẳng cần đêm trắng dài tâm sự
Bởi sao nói hết chuyện nắng mưa

Th́ cứ ngủ đi thằng bạn cũ 
Cho quên thao thức những ngày qua
Coi như chưa đă từng ly biệt
Mới gặp chiều hôm,nay sáng ra 
rủ nhau xuống quán cafeé cũ
Đừng nói thêm chi chuyện đói no
Hăy coi ngày mộng mà như thực
Như đ̣i chẳng có chuyện ǵ to.

Những chuyện chung quanh là thế sự
Dẫu rằng ḿnh cũng chút vai mang
Xuân qua Đông lại niềm thê tử 
Bằng hữu c̣n đây góc son vàng 

Ta kẻ cố tri ngàn năm gặp
Chuổi cười niên thiếu ,chuyện râm ran
Chén rượu ngày xưa c̣n dang dở
Đêm chưa cùng tận ,rượu chưa tàn 
Hăm tám năm trôi coi không có
Th́ đừng nhắc nữa chuyện hợp tan .

6/03 viết từ đại hội…
HOÀNG ĐỊNH NAM