MƯỜI CHÍN MÙA MƯA

Trần Trung Ðạo

Mười chín mùa mưa em biết không ?
Quê hương còn đó một mùa đông
Trong anh đã chết mùa xuân thắm
Thu cũng vàng hơn, hạ chẳng hồng

Cuộc sống vẫn buồn như vận nước
Chí lớn hao dần, chí nhỏ phai
Bao lớp bụi đời trên mái tóc
Ðồng lòng, đồng chí chẳng còn ai

Một đám lọc lừa cao cổ hát
Một bầy phe phái cố bon chen
Tổ quốc như trong giờ nhật thực
Mười chín năm trời vẫn tối đen

Ðôi lúc anh thèm như truyện chưởng
Vung một đường gươm giết mấy ngàn
Giết một lần thôi, không giết nữa
Từ nay, chuyện cũ xếp sang trang

Thơ của người, hoa thơm trải lối
Thơ anh máu lệ nhỏ từng đêm
Anh khóc triệu người đang hấp hối
Khóc anh, hy vọng chỉ còn em.

Trần Trung Ðạo

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button