mùa xuân lan nở

Nguyễn Nam An

Nhà ngươi lưu lạc theo ta
Bôn ba nhà mướn rồi qua mướn nhà
Năm này lan ạ ra hoa
Nhìn ta đón Tết đi ra đi vào
Nhìn ta xuân đến cúi chào
Một con phố nọ thuở nào thiên thu

Nhà ngươi nở sớm sương mù
Nở đêm nguyệt lú nở từ thiện tâm
Nở từ chân lỡ bàn chân
Bước ra lạng quạng giữa vùng trắng mây
Nở từ tay lỡ bàn tay
Buồn khuya tí toáy mở ngày gió lên

Nhà ngươi một nhánh lan mềm
Nhìn ta rớt rớt không quên được người
Nhìn ta chúi chúi kéo lui
Nhìn ta chới với đỡ đời đôi khi
Nhìn ta – lan nhỏ – phân kỳ
Thì ra hoa nở là vì hương hoa

Nhà ngươi lưu lạc theo ta
Đi từ phố nọ đi qua phố này
Đi từ những giấc mộng say
Cuối năm chùng lại thấp ngày cô đơn
Ta buồn người cũng chẳng hơn
Xuân như hạ cũ mùa đơm hoa mà…

Nhà ngươi lưu lạc theo ta
Đi từ phố nọ đi qua phố này
Đi từ những giấc mộng say
Cuối năm chùng lại thấp ngày cô đơn
Ta buồn người cũng chẳng hơn
Xuân như hạ cũ mùa đơm hoa mà…

Background: Tranh Vũ Thị Quỳnh Hương
Hoa Lan

Back to top button