Một Chút Quảng Nam

Trần Vấn Lệ

ôi người bên nớ, kẻ bên ni
một dải Hàn giang nước ngược về
nhớ buổi triều dâng, Ðà Nẵng lạnh
gặp nhau chưa nói, đã chia ly !

ôi người bên nớ, chừ bên nớ
bên một dòng sông – cuối một trời
còn giọng Quảng Nam chiều thỏ thẻ
còn câu hờn mát chẳng chia đôi

mình ở bên ni con nước xanh
bên ni chừ bỗng hoá mông mênh
giọng quê còn nặng hương mùa cốm
còn lạnh hoài khi sông nước lên…

người một quê chừ đang bốn phương
mai chiều không khéo mất yêu thương
con sông Hàn có bao giờ biết
nó đã nằm trong đáy đại dương !

em hỡi nghe gì ta mới ngỏ
nhớ mình nhớ quá nắng Duy Xuyên
mây Kim Bồng gió hình như lặng
ta biết tìm mô tiếng thở em ?

Trần Vấn Lệ
(Ðặc San Quảng Ðà. USA 1996)

Back to top button