Một Buổi Trưa

Bùi Giáng

một buổi trưa đi về trong ngõ nọ
nắng trên trời đổ xuống lá trên cây
màu tóc gội con mắt mờ em có
nhớ vô cùng bữa nọ đến hôm nay
về cổ lục rồi câu chuyện cũ
và cảo thơm không mới nữa bên đèn
và sương sớm hay chiều buông liễu rũ
biết thế nào mà nói lạ hay quen

bữa hôm nay lại nhìn ra xanh lá
xanh trời xanh mây tụ ở chân trời
chợt nhớ lại buổi trưa về em ạ
giấc mơ màng bóng nọ ở bên tôi

Bùi Giáng
(Mưa Nguồn)

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button