Măng Đầu Mùa* muộn

Lúc đó thằng nào cũng vừa hăm mấy tuổi
Coi trời bằng vung [coi đất Mỹ chốn tạm dung]
Mới qua kia bỏ chạy càn ra biển
13 năm sau tin bạn thất tung chết rồi – sáng sớm đọc bâng khuâng
Sáng sớm thấy email ” V. Hoàng Đã Chết”
Download document – ra đứng ngó vườn sau
Không có màu gì chỉ đen đen chưa sáng
Đời ráng qua một lần chốn tạm đau đau
Như Măng Đầu Mùa như Góc Bể Bên Trời**phất phơ hàng giậu
Kiếm ngày sau đường biên giới sâu sâu
Và đi mất…

NNA
26.7.2001

 

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button