Lý Cũng Như Ðào

Bùi Giáng

Lý cũng như đào mận cũng như
sông đầu xứ sở rất tương tư
em đi là gío vô cùng dậy
cố quận hay màu nắng lạ thâu
một tiếng ban sơ dặng tiếng vàng
bên này tinh thể hận đa mang
em đi bên ấy chân tròn khép
hai ống mơ hồ mỏi một hang

nước cũng buồn như khắp cõi trời
trong mình vũ trụ có mưa rơi
mưa rào có giọt tuôn vào chỗ
vườn hoang giếng lạnh đến bao đời

mốt sẽ về thăm mai đó mà
bữa nay trời hẹn sẽ đưa ra
bây giờ em đếm đầu năm ngón
lát nữa sương dầm tuyết sẽ pha

Bùi Giáng
(Lá Hoa Cồn 1969)

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button