LUỐNG BIỂN . THU THUYỀN VÀ NHỮNG NHÁNH SÔNG

tặng biểu muội

niềm khơi
tắc nghẽn lâu rồi
những sông không chẩy những đồi không xanh
bồi thề
quên những nhánh rong
biển ơi khuất dạng
dưới tròng trành
mưa
sợi buốt tim
mấy đo vừa
ầu ơ tuổi ngọc
và thua thiệt tình
những nhánh sông những nhánh quỳnh
những hoa tan tác
những hình hài đau
biển trầm
sông lộn về đâu
về nơi thăm thẳm
gối đầu tóc sương .

hoàng xuân sơn
cuối tháng tám không bốn

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button