Home: xứ Quảng Web Directory: Nghệ Thuật Tạo Hình 

 Văn Học | Lịch Sử  | Giáo Dục Xã Hội |  Ðịa LýÐặc Sản
Âm Nhạc
| Nghệ Thuật Tạo HìnhTôn Giáo & Tin Ngưỡng | Tin Tức Sinh Hoạt | Diễn Đàn


Viết tiếng Việt Tắt Bật    Search

 < Back: Nghệ Thuật Tạo Hình

  • Bùi Công Khánh - Họa sĩ, sinh năm 1972 tại Ðà nẵng Quảng Nam. Mở phòng vẽ tại số 23 Phan Chu Trinh,Ðà Nẵng. pop (Added: 21-Jun-2001 Hits: 836 Rating: 4.33 Votes: 3) Rate It
  • Bùi Tiến Tuấn - Họa sĩ, sinh năm 1971 tại Hội An, Quảng Nam. Mở phòng vẽ tại số 23 Phan Chu Trinh, Ðà Nẵng. (Added: 21-Jun-2001 Hits: 659 Rating: 0 Votes: 0) Rate It
  • Hạ Quốc Huy - Họa sĩ,sinh năm 1947 tại Quảng Nam (Added: 21-Jun-2001 Hits: 665 Rating: 4.40 Votes: 5) Rate It
  • Hồ Thành Ðức - Họa sĩ, sinh năm 1940 tại Ða` Nẵng, Quảng Nam. Ðến Mỹ năm 1989. Ngoài hội họa Hồ Thành Ðức còn làm thơ, nhưng chưa ấn hành. (Added: 21-Jun-2001 Hits: 776 Rating: 7.03 Votes: 36) Rate It
  • Hứa Văn Bân - Nhiếp ảnh gia: Hứa Văn Bân (Added: 21-Jun-2001 Hits: 489 Rating: 9.50 Votes: 8) Rate It
  • Khánh Tường - Họa Sĩ, sinh 1948 tại Ðà Nẵng pop (Added: 3-Aug-2001 Hits: 892 Rating: 8.00 Votes: 1) Rate It
  • La Vĩnh Lương - Sinh quán Hội An, Quảng Nam, thích vẻ, chụp hình... (Added: 21-Jun-2001 Hits: 692 Rating: 8.46 Votes: 23) Rate It
  • Lê Nhân Hậu - Tên là Lê Nhân Hậu, sinh năm 1966 tại Ðà Nẵng, Quảng Nam. Qua Mỹ năm 1979. Tốt nghiệp về kinh doanh tại California State Polytechnic University, Pomona. Ðam mê nhiếp ảnh từ thuở nhỏ (Added: 26-Sep-2002 Hits: 344 Rating: 10.00 Votes: 1) Rate It
  • Lê Ðối - Họa sĩ, sinh quán Ðà Nẵng, Quảng Nam (Added: 21-Jun-2001 Hits: 245 Rating: 7.33 Votes: 3) Rate It

Next 12

Back to Top