Home: xứ Quảng Web Directory: Lịch Sử 

 Văn Học | Lịch Sử  | Giáo Dục Xã Hội |  Ðịa LýÐặc Sản
Âm Nhạc
| Nghệ Thuật Tạo HìnhTôn Giáo & Tin Ngưỡng | Tin Tức Sinh Hoạt | Diễn Đàn


Viết tiếng Việt Tắt Bật    Search

 Categories: Lịch Sử

Danh Nhân (21)
Danh Nhân xứ Quảng

 < Back: Lịch Sử

  • An Nam Chí Lược (PDF, 170 pages) - Do Lê Tắc soạn thảo vào khoảng thế kỷ 14, Ủy ban phiên dịch sử liệu Việt Nam thuộc Viện Đại Học Huế dịch sang chữ Quốc Ngữ vào năm 1960. Nhóm bạn Lê Bắc, Công Đệ và Doãn Vượng chuyển sang ấn bản điện tử năm 2000. (Source: phattuvietnam.org) (Added: 6-Oct-2003 Hits: 174 Rating: 0 Votes: 0) Rate It
  • Khâm Ðịnh Việt Sử Thông Giám Cương Mục (PDF, 1003 pages) - Do Quốc Sử Quán Triều Nguyễn soạn thảo khoảng năm 1856-1881. Viện Sử học dịch sang chữ Quốc Ngữ vào năm 1960. Nhóm bạn Lê Bắc, Công Đệ, Ngọc Thủy, Tuyết Mai, Thanh Quyên chuyển sang ấn bản điện tử năm 2001. (Source: phattuvietnam.org) (Added: 2-Oct-2003 Hits: 152 Rating: 1.00 Votes: 1) Rate It
  • Lam Sơn Thực Lục (PDF, 35 pages) - Do Nguyễn Trãi soạn thảo, Lê Lợi đề tựa vào thế kỷ 15. Mạc Bảo Thần dịch sang chữ Quốc Ngữ vào năm 1944. Nhóm bạn Lê Bắc, Công Đệ, Tuyết Mai và Doãn Vượng chuyển sang ấn bản điện tử năm 2001. (Source: phattuvietnam.org) (Added: 6-Oct-2003 Hits: 123 Rating: 0 Votes: 0) Rate It
  • Nam tiến ở vùng Quảng Nam - Ðây là bài Viết của Tác giả Hồ Trung Tú về lịch sử hình thành các Dòng Họ Quảng Nam. pop (Added: 2-Jul-2001 Hits: 1064 Rating: 7.83 Votes: 47) Rate It

Next 12

Back to Top