Linh Mục Anphongso Nguyễn Hữu Long

Trung Tâm Internet xuQuang.com từ hải ngoại xin kính mừng Linh Mục Anphongso Nguyễn Hữu Long vừa nhận chức vụ Linh Mục Quản Xứ Trà Kiệu ngày 19 tháng 10 năm 2000. Xin kính chúc Linh Mục Quản Xứ được hưởng tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa để vượt qua mọi khó khăn trên đường phục Giáo Hội Chúa và dẫn dắt Giáo Xứ Trà Kiệu.

Related Articles

Back to top button