Danh Nhân

Tự Lực Văn Ðoàn : Hoàng Ðạo

Hoàng Đạo, tên thật là Nguyễn Tường Long, là em ruột nhà văn Nhất Linh Nguyễn Tường Tam, quê quán…

Read More »

Gương Tiết Liệt Tổng Đốc Hà Nội : Hoàng Diệu

Xuân Đài Hoàng Hưng (cháu nội duy nhất hiện còn sống của Tổng Đốc Hoàng Diệu) Ông Hoàng Diệu tên…

Read More »

Phan Khôi

Cụ sinh năm 1887 tại làng Bảo An, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, ông thân sinh ra cụ là…

Read More »

Trần Cao vân và Cuộc khởi nghiã chống Pháp của vua Duy Tân

Cuộc khởi nghĩa chống Pháp của Vua Duy Tân xảy ra cách đây đã hơn 80 năm đã phai dần…

Read More »

Trần Cao vân và Cuộc khởi nghiã chống Pháp của vua Duy Tân

Cuộc khởi nghĩa chống Pháp của Vua Duy Tân xảy ra cách đây đã hơn 80 năm đã phai dần…

Read More »

TRƯNG NỮ VƯƠNG (40-43) Anh Thư Khởi Nghĩa Mở Đường…

Vào đầu thế kỷ thứ I, nước ta còn bị lệ thuộc nhà Đông Hán (25-220) bên Trung Hoa, Thái…

Read More »

Lý Nam Đế (544-548) Vạn Xuân Lưu Sử Anh Hùng

Trong thời kỳ Nam Bắc Triều ở Trung Hoa (420-589), Bắc Triều có năm triều đại: Bắc Ngụy (386-534), Đông…

Read More »

Bố Cái Đại Vương (791) Tấm Lòng Phụ Mẫu Chi Dân

Sau khi dẹp được cuộc nổi loạn của An Lộc Sơn và thanh trừng đồng giảng kéo dài suốt mười…

Read More »

BÙI GIÁNG Ðại Lão Cái Bang

Bước vào năm Bính Tý (1996), Bùi Giáng vừa tròn tuổi thất thập. Với cuộc sống lang bạt kỳ hồ,…

Read More »

Nói chuyện với KHÁNH TRƯỜNG

Phùng Nguyễn (PN): Có người bảo tôi tạp chí Hợp Lưu, trong khi thực hiện được vai trò của mình…

Read More »
Back to top button