Danh Nhân

Nhất Linh

BS Nguyễn Tường Bách nói về nhà văn Nhất Linh Nguyễn Tường Tam Nhất Linh Nguyễn Tường Tam là một…

Read More »

Phan Chau Trinh

b. 1872, Tay Loc, Quang Nam province, Vietnam d. March 24, 1926, Saigon also spelled PHAN CHU TRINH, nationalist leader…

Read More »

Ngục Trung Thư

Ngục trung thư : đời cách mạng của Phan Bội Châu Nguyên tác bằng Hán văn của Phan Bội Châu…

Read More »

Tiểu Sử Phan Bội Châu

Tiểu Sử Phan Bội Châu Phan Bội Châu sinh vào tháng Chạp năm Ðinh Mão, tức là năm Tự Ðức…

Read More »

PHAN CHU TRINH

PHAN CHU TRINH Phan Chu Trinh sinh năm Nhâm Tuất (1872) niên hiệu Tự Ðức 26, tự là Tử Can,…

Read More »

Phan Boi Chau – Phan Chu Trinh

  Phan Boi Chau (1867-1940) Leading figure in the anti-colonial movement in early twentieth-century Vietnam.Born in a scholargentry family in…

Read More »

Phan Chu Trinh

” Xét lịch sử xưa, dân nào khôn ngoan biết lo tự cường tự lập, mua lấy sự ích lợi…

Read More »

Thi sĩ và danh tướng : Ðặng Dung

Đầu bạc giang san thù chửa trả, Long tuyền mấy độ bóng trăng soi.   Tiểu Sử: Danh tướng Đặng…

Read More »

Phạm Lợi

(17/7/1922 -1983) Giáo sư Phạm Lợi sanh ngày 17/7/1922 tại tỉnh Quảng Nam. Lúc 14 tuổi bắt đầu theo học…

Read More »

Ông Ích Ðường

Tiểu sử Ông Ích Đường có tình thần yêu nước, đấu tranh trong phong trào kháng thuế xin sâu. Tuổi…

Read More »
Back to top button