Lịch Sử

Nhất Linh

BS Nguyễn Tường Bách nói về nhà văn Nhất Linh Nguyễn Tường Tam Nhất Linh Nguyễn Tường Tam là một…

Read More »

Phan Bội Châu – Phan Châu Trinh

Phan Boi Chau (1867-1940) Leading figure in the anti-colonial movement in early twentieth-century Vietnam.Born in a scholargentry family in Nghe…

Read More »

The Paracel Islands (Hoang-Sa) Sea Battle

(Extracted from Doan Ket Magazine, Austin Texas) Editor Note: Being a Vietnamese, one is always ready to shed blood to…

Read More »

Nhạc Sĩ Ðỗ Kim Bảng

Dân gốc Quảng Nam ra đời tại Huế (1932) , nhưng trải suốt tuổi thơ ở Ðà Lạt cho đến…

Read More »

Phan Chau Trinh

b. 1872, Tay Loc, Quang Nam province, Vietnam d. March 24, 1926, Saigon also spelled PHAN CHU TRINH, nationalist leader…

Read More »

Ngục Trung Thư

Ngục trung thư : đời cách mạng của Phan Bội Châu Nguyên tác bằng Hán văn của Phan Bội Châu…

Read More »

Tiểu Sử Phan Bội Châu

Tiểu Sử Phan Bội Châu Phan Bội Châu sinh vào tháng Chạp năm Ðinh Mão, tức là năm Tự Ðức…

Read More »

PHAN CHU TRINH

PHAN CHU TRINH Phan Chu Trinh sinh năm Nhâm Tuất (1872) niên hiệu Tự Ðức 26, tự là Tử Can,…

Read More »

Phan Boi Chau – Phan Chu Trinh

  Phan Boi Chau (1867-1940) Leading figure in the anti-colonial movement in early twentieth-century Vietnam.Born in a scholargentry family in…

Read More »

Phan Chu Trinh

” Xét lịch sử xưa, dân nào khôn ngoan biết lo tự cường tự lập, mua lấy sự ích lợi…

Read More »
Back to top button