Lịch Sử

Nhạc Sĩ Ðỗ Kim Bảng

Dân gốc Quảng Nam ra đời tại Huế (1932) , nhưng trải suốt tuổi thơ ở Ðà Lạt cho đến…

Read More »

Phan Chau Trinh

b. 1872, Tay Loc, Quang Nam province, Vietnam d. March 24, 1926, Saigon also spelled PHAN CHU TRINH, nationalist leader…

Read More »

Ngục Trung Thư

Ngục trung thư : đời cách mạng của Phan Bội Châu Nguyên tác bằng Hán văn của Phan Bội Châu…

Read More »

Tiểu Sử Phan Bội Châu

Tiểu Sử Phan Bội Châu Phan Bội Châu sinh vào tháng Chạp năm Ðinh Mão, tức là năm Tự Ðức…

Read More »

PHAN CHU TRINH

PHAN CHU TRINH Phan Chu Trinh sinh năm Nhâm Tuất (1872) niên hiệu Tự Ðức 26, tự là Tử Can,…

Read More »

Phan Boi Chau – Phan Chu Trinh

  Phan Boi Chau (1867-1940) Leading figure in the anti-colonial movement in early twentieth-century Vietnam.Born in a scholargentry family in…

Read More »

Phan Chu Trinh

” Xét lịch sử xưa, dân nào khôn ngoan biết lo tự cường tự lập, mua lấy sự ích lợi…

Read More »

Những nét về cuộc đời cách mạng và phong trao Duy Tân

( 50 năm thành lập trường trung học PCT Đà Nẳng vào kỷ niệm 150 sinh nhật cụ Phan, mến…

Read More »

Hưởng ứng Phong Trào Cần Vương tại Qủang Nam

Bối cảnh lịch sử Tháng 5 năm 1884 (Giáp thân) hòa ước Patenôtre được ký kết giữa triều đình Huế…

Read More »

Ca dao xứ Huế

Ai về Xứ Huế cho ta nhắn Thăm lại sông Hương núi Ngự Bình Từ lúc tha hương nơi Đất…

Read More »
Back to top button