K Ý H I Ệ U

Mỗi lần đi
một hỏi đường
tôi chậm lụt giữa nộ cuồng thế gian
giữa trăm khốc liệt giăng hàng
tìm đâu
tôi ?
ở ngổn ngang sự tình
đêm =
tiếng thét hoảng kinh
ngày +
thêm nỗi dị hình cưu mang
tôitôiemem mơ màng
tưởng dăm phút
sống
tào khang nghĩa tình
giậngìgiậngì
làm thinh
nói đi . nói
chút rung rinh
miệng
lời
nghe không ?
chuông
đổ ba hồi
bước đi gắng gượng
ừ thôi
cuộc đời .

Hoàng Xuân Sơn
26-7-02

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button