Hai Nỗi Lòng Tô Vũ

Nguyễn Hữu Viện

Kính tặng cố Thi Sĩ  Bùi Giáng & Nhà Thơ Lê Đạt – cả hai ngẫu nhiên trùng hợp từng một thời Tô Vũ chăn dê …

Đất Nước thời ly loạn
Đời thi sĩ nát tan
Trọn mang hồn dân tộc
Chứng nhân cảnh tương tàn

* * *

Anh tận ngoài đất Bắc
Bóng chữ nối trăng chơi
In cõi thơ xuân sắc
Sĩ phu lòng dằn vặt

* * *

Anh ở trong miền Nam
Rừng thu khói chiều lam
Trường Giang (1) lòng Tô Vũ
Gánh chịu bao lũ lam

* * *

Lịch sử chẳng tình cờ
Cũng chẳng phải ngẫu nhiên
Dội âm vào cõi thơ
Thăng trầm lương dân chờ

* * *

Hai hồn thơ yêu dấu
Cuốn vận nước dòng sâu
Nhân văn Giai phẩm Bắc !
Nhân bản miền Nam đâu ?

Hai vì sao cô liêu
Lạc điệu giữa muôn chiều
Tài năng ơi hất hủi !
Văn chương phiên chợ chiều …

* * *

Non sông buổi nhiễu nhương
Trí thức chạnh lòng thương
Ai lương tâm cất tiếng
Đày đọa biết sao dường !

* * *

Hai nỗi lòng Tô Vũ
Cách nhau Cầu Hiền Lương
Sông Gianh khói sương cũ …
Sao Mai chân mây mù

* * *

Hai thân phận lưu đày
Ngay giữa Quê hương ấy
Muôn đời Nước Việt còn
Bóng thơ chữ vẫn đây

* * *

Hai mảnh đời thi vũ
Hai cõi trời âm dương
Cảm thông nhau ngày cũ
Bao dung Mùa Xuân Thu

Nguyễn Hữu Viện

1. Trường Giang: tên một dòng sông Quảng Nam

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button