Hạ Quốc Huy

Sinh năm 1947 tại Quảng Nam, tốt nghiệp cao đẳng mỹ thuật Huế năm 1968.
giải thưởng văn nghệ toàn quốc:

  • 1970: họa phẩm Bia Ðá Quê Hương
  • 1971: họa phẩm Tráng Sĩ Còn Ðâu
  • 1973: họa phẩm Bên Cạnh Mùa Ðông
  • 1974: họa phẩm Cổ Thành Ngày Trở Lại

Hiện sống tại California USA từ 1979. 

Back to top button