gởi T. Việt Nam

Lâu lắm chưa có lần trở lại
Mái nhà xưa ngõ hẹp bùn lầy
Mười năm hai mươi năm qua đấy
Mưa xuống đời nhau chiều bay bay
Mưa xuống đời nhau con thơ lớn
Em buồn trước tuổi làm sao hay
Múa lại đường quyền vui ngọn cước
Có vơi phẩn nộ lúc đầy tay

NNA
9/4/94

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button