Email Tình

Trần Thị Hà Thân

hôm nay
em viết lập trình
ngôn ngữ
là những mẫu từ
”hi anh”

bài lập trình
viết loanh quanh
output thành lá email
gởi người

lập trình lắm lúc
quanh co
email tình chắc
rối như tơ vò!
6 Tháng 1.05

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button