Ðôi dòng tiểu sử Ðức Tân Giám Mục Giáo Phận Ðà Nẵng

Nguyễn Trường Thăng

Ðức cha Phaolô Lê Bảo Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh tức Phao lô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh chọn thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, linh mục tử đạo làm quan thầy, như muốn nhắc nhở quê hương gốc Giáo phận Thanh Hoá.

Ðức cha Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh sinh ngày 30 tháng 5 năm 1930, tại Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình. Cha ngài là ông Phêrô Nguyễn Văn Thừa, mẹ ngài là bà Maria Nguyễn thị Nhiên. Ngài theo học Tiễu chủng viện Ba Làng từ năm 1942 đến năm 1951. Ði thử ở Tiểu Chủng viện và xứ Thanh Hoá từ năm 1951 đến năm 1954. Di cư vào miền Nam, ngài theo học các Ðại chủng viện Vĩnh Long và Thị Nghè do các linh mục Xuân Bích điều khiển.

Ngày 31 tháng 5 năm 1960 ngài lãnh nhận chức vụ linh mục do Ðức Cha Simon Hoà Nguyễn Văn Hiền. Gia nhập Tu hội Xuân BÍch, ngài đi du học Pháp từ năm 1960 đến tháng 8 năm 1964. Trở lại Việt Nam, ngài là giáo sư Ðại Chủng viện Xuân Bích Nha Trang (1964 – 1965), Xuân Bích Huế (1965-1970), Giám đốc tiểu chủng viện thánh Gioan, Ðà Nẵng (1970- 1983). Sau hai năm lo công tác nhà hưu, dến năm 1987 ngài là linh mục quản xứ Giáo xứ An Hải, bên bờ sông Hàn. Sau khi Nhà nước cho thành lập lại Ðại chủng viện Huế năm 1994, ngài làm Giám đốc Ðại chủng viện Xuân Bích Huế. Ngày 30 tháng 6 năm 2000, ngài được tấn phong Giám mục. Sau vài tháng làm Giám mục phó, ngày 06 tháng 11 năm 2000, Ðức cha Phanxicô Nguyễn Quang Sách được Toà Thánh cho nghỉ hưu, Ðức cha Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh chính thức cai quản Giáo phận Ðà Nẵng từ đấy.

 

Related Articles

Back to top button